Teologia on osa tiedettä, ja uskontoja pitää tutkia

Jokin aika sitten Markku Myllykangas ja Esko Länsimies purkivat sydäntään Aamulehden kolumnissa, jossa he ilmaisivat vihaansa sitä tosiseikkaa kohtaan, että tiedemaailma tutkii myös asioita, joista he eivät tykkää. Heidän vuodatukseensa ovat vastanneet professori Tapio Puolimatka sekä professorit Ismo Dunderberg ja Risto Saarinen.

Vaikka he ovatkin tekemisissä uskontojen tutkimuksen kanssa, heidän kirjoituksensa ovat luonteeltaan ja sisällöltään asiallisempia, rauhallisempia ja älyllisesti korkeatasoisempia kuin Myllykankaan ja Länsimiehen sekavat ja epäanalyyttiset vihanpurkaukset.

Vastoin yleistä oletusta moderni kokeellinen luonnontiede ei syntynyt maallistuneen naturalistisen tiedekäsityksen vaan kristillisen luomiskäsityksen pohjalta, jota keskiajan teologia oli kehittänyt älyllisesti täsmälliseen muotoon.

Lue Puolimatkan kolumni täältä: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194706687147/artikkeli/puheenaihe+teologia+on+osa+tiedetta+.html

Myllykangas ja Länsimies sotkevat toisiinsa harhaanjohtavasti – mutta epäilemättä harkitusti – kreationismin ja teologian opetuksen.

Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen nosti esiin tämän ongelman vastineessaan Myllykankaan ja Länsimiehen aiempaan kirjoitukseen (Acatiimi 1/2011). Heitä ei kuitenkaan selvästikään kiinnosta, miten asiat oikeasti ovat. Aiempi keskustelu ei ole vaikuttanut lainkaan heidän käsityksiinsä, vaan he vain toistavat vanhoja väitteitään.

Ja Dunderbergin ja Saarisen kolumni täältä: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194706841348/artikkeli/puheenaihe+uskontoja+pitaa+tutkia.html

On hyvin jännää, kuinka monet tuntevat niin fanaattista vihaa uskontoja kohtaan, että heidän mielestään niitä ei saisi edes tutkia. Tulisiko näitä uskonkiihkoilijoita pitää terveen järjen representaatioina? Uskontojen vihaaminen on muodostunut sekulaarin aikakauden korvikeuskonnoksi.

Edit: Myös Usko, järki ja filosofia -blogissa on kirjoitettu aiheesta: http://ujjf.blogit.fi/aitoja-jalokivia/

Ei ole varmaankaan tarvetta mainita, että terveyssosiologi ja fysiologi ovat asiantuntijoita nimenomaan filosofisissa aihealueissa, kuten kysymyksessä tieteen, naturalismin ja supernaturalismin suhteesta, jota Myllykankaan ja Länsimiehen artikkeli paikoin käsittelee [1]. Ai mitä? Eivätkö olekaan?

* * *

Mainokset