Kirkko sijoittaa ydinaseisiin

SaferGlobe Finland tiedottaa Internet-sivuillaan seuraavaa:

Nuclear Weapons Manufacturers Financed by Finnish Funds
Finnish trade unions, pension insurance companies, banks, and the Evangelical Lutheran Church of Finland have made direct and indirect investments into companies manufacturing nuclear arms or financing their production. The investing organisations defend their investments by pointing out that there is no treaty that prohibits nuclear weapons.

Lähde: http://www.saferglobe.fi/saferglobefinland/tiedotteet/armsexport2010/

SaferGloben mukaan suomalaiset pankit, eläkevakuutuslaitokset, kirkko ja ammattiliitot tekevät sekä suoria että epäsuoria sijoituksia ydinaseita valmistaviin yhtiöihin. Esimerkiksi Ilmainen on sijoittanut eläkevaroja suoraan kolmeen ydinaseita tuottavaan yritykseen.

Lähde: http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2012/04/26/tuore-raportti-suomen-asevienti-ristiriidassa-ulkopolitiikan-kanssa/201228170/12

Raportin erityisteemana ovat ydinaseet. Myös Suomi rahoittaa ydinaseita valmistavia yrityksiä. Suomalaisista ammattiliitoista ainakin Pro, eläkevakuutuslaitokset, kirkko ja pankit tekevät sekä suoria että epäsuoria sijoituksia ydinaseita valmistaviin tai niitä rahoittaviin yhtiöihin.

Lähde: http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/2780893/elakerahoillasi-valmistetaan-ydinaseita

Pankit vielä ymmärrän. Niillä ei ole moraalia, mutta nuo muut…

Painostakaamme Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa luopumaan näistä sijoituksistaan: http://www.evl.fi/evl.fi/kerromielipiteesi.shtml

Edit: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kommentit asiaan:
http://www.kotimaa24.fi/uutiset/kotimaa/8139-nain-kirkko-kommentoi-sijoituksia-ydinaseteollisuuteen

Edit: Kirkko kommentoi seuraavasti:
http://evl.fi/EVLUutiset.nsf/Documents/10E040EFA9122F8AC22579ED00318123?OpenDocument&lang=FI

* * *

Mainokset