Helsingin Torikokous kanteli oikeuskanslerille

Helsingin Torikokous (Occupy Helsinki) on tehnyt häädöstään valituksen oikeuskanslerille. Occupy-aktivistit vetoavat Oikeusministeriön, Helsingin kaupungin ja Sitran lausuntoihin siitä, kuinka ne haluavat ihmisten edistävän demokratiaa osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnan kehittämiseen. Oikeuskansleria pyydetään selvittämään, onko Helsingin kaupungin rakennusvirasto toiminut lakien mukaan.

Kokoontumisvapauden turvaamis- ja edistämisvelvollisuudesta on kokoontumislaissa säädetty seuraavaa (4 §): ”Julkisen vallan on edistettävä kokoontumisvapauden käyttämistä turvaamalla oikeus kokoontua ilman ulkopuolista häiriötä ja luomalla edellytyksiä yleisten kokousten järjestämiselle.”

Kokoontumislaki ei rajoita yleisen kokouksen pituutta. Se ei myöskään kiellä nukkumasta yleisessä kokouksessa.

Lue lisää:
http://torillatavataan.wordpress.com/2012/05/10/helsingin-torikokous-kanteli-oikeuskanslerille/

* * *

Mainokset