Talouspuhetta mediasta ja Kreikasta

Jussi Ahokas ja Lauri Holappa käsittelevät euroalueen kriisiä mainiossa Raha ja talous -blogissaan:

Talouspuhetta mediasta ja Kreikasta

Kreikan olisikin viisainta erota euroalueesta, jos tämä vastuullisen talouspolitiikan linja ei euroalueella muutu. Keskipitkällä aikavälillä se voisi pelastaa Kreikan talouden, mutta euroalueen ongelmia se ei ratkaise. Euroalueen ongelmat johtuvat institutionaalisista tekijöistä, joiden taustalla on voimakkaita ideologisia rakenteita.

(…)

Vaihtoehdottomuus leimaa siinä määrin koko eurooppalaista talousajattelua, että en minäkään usko linjan muuttuvan. Tulkittiinhan Ranskan uuden presidentin François Hollandenkin muutosvaatimukset heti vaalien jälkeen mediassa ja poliitikkojen vaalianalyyseissa ainoastaan retorisiksi, mikä kuvaa karulla tavalla talousajattelun näköalattomuutta.

Lue lisää:
http://rahajatalous.wordpress.com/2012/05/20/talouspuhetta-mediasta-ja-kreikasta/

* * *

Mainokset