Solidaarisuustempaus Irlannin kansanäänestykselle ma 28.5. klo 16.00

Irlannissa järjestetään 31.5. kansanäänestys Euroopan talouskurisopimuksesta. Irlanti on 25 allekirjoittajamaasta ainoa, joka altistaa sopimuksen kansanäänestykselle. Tämä huolimatta siitä, että sopimuksella ollaan lukittautumassa kurjistavaan ja epädemokraattiseen talouspolitiikkaan hamaan tulevaisuuteen saakka – ilman että asiasta olisi käyty vähäistäkään julkista keskustelua.

Useissa Euroopan maissa on kuluneella viikolla järjestetty Irlannin kansanäänestykselle solidaarisuustempauksia, joiden tarkoituksena on rohkaista irlantilaisia äänestämään talouskurisopimusta vastaan myös kaikkien niiden eurooppalaisten puolesta, joille ei ole annettu mahdollisuutta asiaan vaikuttaa. Tempauksilla on myös otettu yleisemmin kantaa prosessin epädemokraattisuutta kohtaan.

Suomen Attac kutsuu nyt kaikki Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen suunnasta välittävät suomalaiset solidaarisuustempaukseen, jossa toimitamme Irlannin kansalaisille suunnatun solidaarisuusviestin Irlannin suurlähetystölle.

Lähdemme lähetystölle Kansalaistorilta (tori Musiikkitalon ja Sanomatalon välissä) ma 28.5. klo 16.00 ja kuljemme Kolmikulmassa sijaitsevalle lähetystölle Mannerheimintien kautta.

Jos satut omistamaan kameran, jolla voisit kuvata tempausta, ota se ehdottomasti mukaasi. Tarkoituksena on toimittaa irlantilaisille todisteita siitä, että kurisopimuksen hylkääminen on se, mitä ihmiset Euroopan maissa toivovat.

Lisätietoja: marissa.varmavuori a helsinki.fi, +358 505422067

Tempauksista muualla: http://www.tni.org/NO

——————————————————————————–

Irlanti – äänestä meidän puolestamme EI 31.5.2012

Euroopan kriisipolitiikka on väärillä urilla. Talouskurisopimuksen – tai niin kutsutun fiskaalisopimuksen – on tarkoitus määrätä pysyvän talouskurin hallintojärjestelmä kaikissa sopimuksen allekirjoittaneissa 25 maassa. Jos sopimus tulisi voimaan, se muodostaisi vakavan esteen tuloja uudelleenjakavalle, progressiiviselle ja sosiaalisesti oikeudenmukaiselle talouspolitiikalle tulevaisuudessa.

Taloudellinen oppi yhä tiukkenevasta budjettikurista on sekä absurdi että erittäin epäoikeudenmukainen. On olemassa selviä merkkejä siitä, että talouskurisopimus ja siihen liittyvät talouspolitiikan keinot eivät tuo parannusta tai luo työllisyyttä vaan voivat johtaa entistä syvempään taloudelliseen kriisiin. Sopimus ja sen edustama talouspolitiikka johtavat eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymiseen sekä oikeuksien riistämiseen ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

Talouskurisopimus on räätälöity isojen korporaatioiden, kuten finanssiyhtiöiden, tarpeisiin, ja se laiminlyö suuren enemmistön tarpeet. Se edustaa viimeisintä yritystä muuttaa talouspolitiikka demokraattisen kontrollin ulkopuolella olevaksi teknokratiaksi, jossa vaikutusvaltaisessa päätöksentekijän roolissa on byrokraatteja, joita ei ole vaaleilla valittu.

On olemassa vain yksi järkevä vastaus tälle sopimukselle: se on pysäytettävä!

Ihmiset ympäri EU:n suuntaavat nyt katseensa Irlantiin. Irlanti on 25 allekirjoittajavaltiosta ainoa, joka altistaa sopimuksen kansanäänestykselle. 31. toukokuuta Irlannin kansalaisilla on mahdollisuus sanoa ei pysyvälle talouskurille hylkäämällä kurisopimuksen.

Liikkeet kuten Occupy ja Indignados sekä tuoreet äänestystulokset Ranskasta, Kreikasta ja Saksasta osoittavat, että EU:n ajamalle talouskurille ei ole kansan tukea. Irlannin kansalaisten tulee nyt korottaa äänensä ja sanoa EI pysyvälle kuripolitiikalle.

Yhdessä monien muiden ei-irlantilaisten eurooppalaisten kanssa, jotka ovat jääneet vaille äänioikeutta sopimukseen liittyen, asetamme toivomme irlantilaisiin: älkää antako periksi hallituksenne, EU-instituutioiden ja muiden harjoittaman uhkailun ja pelottelun edessä vaan äänestäkää EI meidän kaikkien puolesta.

Äänestä EI talouskurisopimukselle, KYLLÄ ihmisten Euroopalle!

Lähde (mukaan): https://www.facebook.com/events/411716182195723/

* * *