Kolme syytä vastustaa EU:ta

Minulla on kolme hyvää syytä vastustaa Euroopan unionia, eikä yksikään niistä liity nationalismiin tai periaatteelliseen kaikenvastustamiseen.

1. Euroopan unioni edustaa yksityistä pankkijärjestelmää ja uusliberalistista talousjärjestelmää: tuhokapitalismia, sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin alasajoa. 

2. Euroopan unioni on epädemokraattinen, yltiöbyrokraattinen ja korporatistinen järjestelmä, jossa suuryritysten ja pankkien edut sanelevat politiikan. 

3. Euroopan unionilla on potentiaalia kehittyä aggressiiviseksi ja oppressiiviseksi suurvallaksi, joka sortaa omia kansalaisiaan ja pommittaa muiden kansalaisia. 

Minulla ei olisi mitään sellaista Euroopan valtioiden liittoa vastaan, jossa näitä ongelmia ja uhkakuvia ei ole. Nykymuotoinen Euroopan unioni ei vain käy. Euroopan talousalue, Euroopan neuvosto sekä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö riittävät. Kaikki EU:n hyödyt saataisiin ilman EU:takin. Siksi olen euroskeptikko.

Katso myös: 

10 syytä erota EU:sta:
http://ipu.fi/tietoja-2/eu-jasenyys-ja-vaihtoehdot/10-syyta-erota-eusta/

EU vai ETA:
http://ipu.fi/tietoja-2/eu-jasenyys-ja-vaihtoehdot/eu-vai-eta/

* * *