Yksityistäminen ei lisää tehokkuutta

Nelonen uutisoi seuraavaa:

Julkaistu: ke 20.06.2012 klo 16:03 | Päivitetty: ke 20.06.2012 klo 16:06| TALOUS

Tutkimus: Yksityistäminen ei takaa tehokkuutta

Julkinen omistus voi olla yksityisomistusta tehokkaampaa, kun organisaatiolla on muitakin tavoitteita kuin taloudellisen hyödyn maksimointi. Näin toteaa Åbo Akademin tutkimusryhmä, joka on selvittänyt markkinoiden ja organisaatioiden uudistamista.

Tutkimusryhmä kirjoittaa, että nyt vallitseva taipumus yksityistää ja liberalisoida missä ikinä mahdollista, voi olla väärä tapa toimia.

Tulosten mukaan muuten hyvin motivoituneiden työntekijöiden motivaatio voi kärsiä hierarkkisessa organisaatiossa, jossa työntekijöitä valvotaan ja palkkaa maksetaan tulosten mukaan.

Lisäksi organisaatiot, joita ei ole edes mahdollista myydä yksityiselle sektorille, joutuvat monesti jäljittelemään kaupallisten yritysten keppi ja porkkana -linjaa.

Professori Johan Willnerin johtamaa tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia vuosina 2007-2011.

Lähde: Nelonen

Talouselämä uutisoi näin:

Kunnat palauttavat ulkoistettuja palveluja omaksi toiminnaksi

Talouselämä | 13.6.2012 10:23

Aiemmin ulkoistettuja palveluja on otettu takaisin omaksi toiminnaksi kunnissa ja kuntayhtymissä. Jo neljännes kunnista on palauttanut palveluja omaksi toiminnaksi kustannusten tai palvelun laadun vuoksi, selviää Kevan toimintaympäristötutkimuksesta.

Yhteensä noin puolet kunnista ja kuntayhtymistä on pohtinut tai toteuttanut ulkoistettujen palvelujen ”kunnallistamista”. Palvelujen palauttaminen on yleisempää suurimmissa kunnissa.

Kuntajohto arvioi, että pitkällä aikavälillä kuntatyöntekijöiden määrä vähenee, vaikka palveluja on palautettu omaksi toiminnaksi. Vuoteen 2020 mennessä kuntien työntekijöiden arvioidaan vähenevän nykyisestä 430 000 työntekijästä 390 000 työntekijään.

Työntekijöiden vähenemisen suurin syy on kuntien rakennemuutokset ja eläkepoistuma.

Lähde: Talouselämä

* * *