Hyvät ja huonot salaliittoteoriat

Myönnettäköön, että minulla on jonkin verran salaliittoteoreetikkotaustaa. Alex Jonesia on katseltu, David Ickea on kuunneltu, Karl Steinhauseria on käyty läpi pariinkin otteeseen ja muuta vastaavaa. Suhtautumistapani salaliittoteorioihin ja vaihtoehtohistoriaan on kuitenkin ollut enemmän mielenkiintoa kyseisiä näkemyksiä ja ajattelutapoja kohtaan, ei niinkään vakavamielistä maailman tilan analyysiä niiden kautta. Kuitenkin näen keskitien opin hyväksi myös näissä asioissa: salaliittoteorioiden kategorinen kieltäminen on yhtä tyhmää kuin hullujenkin teorioiden sokea nieleminen. Pyrin lähestymään asiaa rationaalisesti. 

Sana salaliittoteoria on jokseenkin vague käsite (kai tuolle vaguelle on jokin suomenkielinenkin nimitys, mutta analyyttisen filosofian opinnoissa se on tarttunut kielenkäyttööni), joten on vähän kyseenalaista leimata milloin mikäkin asia ”salaliittoteoriaksi”. Minusta monet sellaiset asiat, joita usein salaliittoteorioiksi kutsutaan, eivät ole sellaisia alkuunkaan. Tämä salaliittoteoria-leiman lyöminen näissä tapauksissa lienee pääasiassa asiaan perehtymättömän hysteeristä kiirettä sanoutua irti mistä hyvänsä, mikä saattaisi kyseenalaistaa hänen vakavastiotettavuutensa. Minulla ei nyt ole kirjaa, josta voisin asian tarkistaa, mutta muistaakseni biologi Lyall Watson totesi teoksessaan Yli luonnollisten rajojen, että ihmisillä on tarve säilyttää järkevyyden vaikutelma, mikä saattaa johtaa siihen, että kaikesta vähänkin omituisesta halutaan päästä kauas.

Nykyisin olen kasvavassa määrin kritisoinut salaliittoteoreettisten tuttavieni omituisimpia ylilyöntejä. Syynä tähän on se, että mikäli halutaan saada asiat nykyistä parempaan kuntoon, on ensiksikin luotava totuuden mukainen kuva maailmasta, jotta analyysi voi käytännössä saada aikaan parannuksia nykytilanteeseen, ja toiseksi säilytettävä sen tason uskottavuus, jotta ihmiset voidaan saada ottamaan asia vakavasti. Hyvänä esimerkkinä voidaan ottaa esille Kemikaalivanahavainnot Suomessa -ryhmään Facebookissa otsikolla ”Chemtrails controlled by Jesuits & Knights of Malta ! Proof in video !” jaettu video.

Itse näen chemtrail-asian siten, että lentokoneiden jättämissä vanoissa saattaa olla terveydelle ja ympäristölle vaarallisia aineita, joiden vaikutuksia tulisi tutkia. En usko niiden olevan Illuminatin keino vähentää väestömäärää tai muutakaan demonista. Asiassa saattaa olla kaupallisia tai muita intressejä mutta ei mitään sen ihmeellisempää ”salaliittoa”. Tällaista asiaa olisi ihan syytäkin terveyden ja ympäristönsuojelun nimissä pohtia, ja asia on ollut esillä myös uskottavuutta omaavissa julkaisuissa. Kuitenkin jesuiittakortin vetäminen esiin tässä on kuin nyrkki omaan naamaan. Kuinka asialle voi saada uskottavuutta, jos alan aktivistit itse alkavat selittää jostain jesuiittojen ja maltalaisritarien salaliitosta kaiken takana?

Salaliittoteoriat, jotka eivät olekaan salaliittoteorioita

Eräs niin sanottu salaliittoteoria, joka on mielestäni ansainnut tulla vakavasti otetuksi, on se, mitä englanninkielisessä maailmassa kutsutaan nimellä 9/11 Truth Movement. Kyseisen liikehdinnän tavoitteena on osoittaa perusteita väitteelle, että syyskuun terrori-iskujen virallinen totuus ei ole oikea totuus. Tämän näkemyksen levittäminen saa monet ihmiset jopa raivostumaan, vähintäänkin pitämään hulluna. Jopa Yhdysvaltoihin kriittisesti ja kielteisesti suhtautuvat toisinaan rientävät äänekkäästi puolustamaan Bushin hallinnon kunniaa asiassa. Yleinen olkinukke on väittää, että liike syyttää Bushin hallintoa iskujen järjestämisestä ja kyselevät todisteita sen perään. Yksi näkemäni taktiikka on Occamin partaveitsen väärinkäyttö: yksinkertaisin selitys on oikea, joten al-Qaida-tarina on oikea.

Tällaista argumenttia käyttävän henkilön soisi opiskelevan lisää filosofiaa. Occamin partaveitsi tarkoittaa, että kahdesta yhtä selitysvoimaisesta teoriasta hyväksytään työvälineeksi se, joka postuloi vähemmän entiteettejä. Se ei tarkoita, että hyväksytään se, johon on sosiaalisesti yksinkertaisinta uskoa. Onko virallinen al-Qaida-tarina tieteellisesti selitysvoimainen? Ilmeisesti se ei ole. Asiasta on ainakin eri mieltä suuri joukko tiedemiehiä, arkkitehtejä, insinöörejä sekä siviili- ja sotilaslentäjiä. Minulla ei ole riittävää oppineisuutta kumoamaan heidän tutkimuksiaan asiaa koskien, enkä usko sellaista olevan kenelläkään Internetin höyrypäällä. Olen varsin tieteellisesti ajatteleva, joten jätän tämän kysymyksen tiedemiesten ja tutkijoiden pohdittavaksi ja hyväksyn heidän tuloksensa, olipa se mikä hyvänsä.

Aihealueen ympärille on syntynyt muun muassa sellaisia tahoja kuin Scholars for 9/11 TruthScientists for 9/11 TruthArchitects & Engineers for 9/11 Truth, International Center for 9/11 Studies sekä tieteellinen julkaisu Journal for 9/11 Studies. Lisäksi vahvaa kredibiliteettiä on myös Pilots for 9/11 Truth -järjestöllä. Aiheesta on järjestetty tutkijasymposiumeja kuten Vancouver Hearings ja Toronto Hearings. Arkkitehtien ja insinöörien järjestö on tuottanut asiasta materiaalia, jossa lähestymistapa asiaan on kaukana foliohattuilusta. Daniele Ganserin väitöskirja myös sivuaa aihetta. Kaikki tämä riittää nähdäkseni sen toteamiseen, ettei 9/11-aktivismissa ole kysymys mistään salaliittoteoretisoinnista vaan vakavasti otettavasta tieteellisestä kysymyksestä, joka tulee ratkaista tieteen keinoin.

Aiheesta lisää:

AE911Truth – Experts Speak Out: https://www.youtube.com/watch?v=YW6mJOqRDI4
9/11: Let’s Get Empirical:  http://video.google.com/videoplay?docid=3964499857359919664

Tietysti tätä aihetta vahingoittaa vakavasti se, että Internetin hörhöt ovat ryhtyneet suuriäänisesti puhumaan siitä, kuinka Illuminati, maailmanhallitus tai mikä lienee on järjestänyt syyskuun terrori-iskut uuden maailmanjärjestyksen luomiseksi. Tällaiset teoriat ovat todellakin vailla mitään älykkyyden murustakaan, ja ne kannattaa jättää omaan arvoonsa (joka voi kieltämättä toisinaan olla viihdearvoltaan korkea). Mikään tällainen ei kuitenkaan muuta miksikään sitä, että asiaa kannattaa tutkia tieteellisesti. Tieteen vapauden nimissä kaikkea on voitava tutkia, ja mikäli asialla on merkittäviä poliittisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, sen tutkiminen on välttämätöntä. Se ei tarkoita edes spekulointia Bushin hallituksen syyllisyydellä. Itse en epäile Bushin hallintoa enkä ketään muutakaan.

Terrorismi yleensäkin on ilmiö, jonka tunteminen nykyaikana olisi äärimmäisen tarpeellista. Kuten Ganser on kirjassaan Naton salaiset armeijat osoittanut, terrorismi on hyvin usein valtiollisten toimijoiden, tiedustelupalveluiden, käsissä. Tämä ei ole salaliittoteoriaa vaan akateemisesti tutkittua historiaa, jota on käsitelty monen Euroopan maan parlamentissa. Hyvin monet salaliittoteorioiden debunkkaajatkin näyttävät jo hyväksyneen Operaatio Gladion tosiasialliseksi ilmiöksi. Sen halutaan kuitenkin usein ajatella olevan jonkinlainen ”yksittäistapaus”, joka kuuluu menneisyyteen. Eihän meillä enää demokraattisissa länsimaissa sellaista tehtäisi nykyaikana! Mutta miksi ajat olisivat jotenkin erilaiset kuin kylmän sodan aikana? Michel Chossudovskyn Sota ja globalisaatio kannattaa myös lukea.

Toinen ”salaliittoteoria”, jolle annan jotain arvoa on ilmastoskeptisyys. Tosin siinäkään ei nähdäkseni ole taustalla minkäänlaista salaliittoa – liioin skeptisyys ei tarkoita denialismia. Heitän naurahdellen roskakoriin spekuloinnit ”maailmanhallituksen viherstalinistisesta NWO-agendasta”. Ilmastonmuutos on tieteellinen kysymys, ja myös sitä tulee analysoida tieteen keinoin. Minulle ilmastoskeptisyys tarkoittaa nimenomaan ja ainoastaan asennetta, että asiaa täytyy tutkia lisää, jotta saadaan mahdollisimman suuri varmuus ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Lisäksi suhtaudun nihkeästi asian käyttämiseen poliittisen populismin ja häikäilemättömän voitontavoittelun välineenä. Salaliittoteoretisointi ja kiihkomielinen denialismi romahduttavat aina tieteellisen asennoitumisen uskottavuutta. Give it up.

NWO, Illuminati ja muut reptiliaanit

Monet salaliittoteoreetikot vaikuttavat vakuuttuneilta siitä, että maailmaa hallitsee ikivanha salaseura nimeltä Illuminati. Yksityiskohdissaan nämä teoriat sisältävät varianssia: joidenkin mielestä se on jo muinaisten sumerien ajasta lähtien orjuuttanut ihmisiä, joidenkin mielestä se on elänyt vasta 1700-luvulta nykypäiviin soluttaen median, Yhdysvaltain hallituksen, Britannian kuningashuoneen, Vatikaanin ja muut merkitykselliset tahot. Oltiinpa yksityiskohdista mitä mieltä hyvänsä, nämä teoriat maailmaa hallitsevasta okkulttisesta salaseurasta ovat kategorisesti roskaa. Illuminati on kyllä ollut todellinen järjestö, mutta se ei ole missään vaiheessa hallinnut maailmaa. Se oli valistusintellektuellien keskustelukerho, joka lakkautettiin sen paljastuttua sattumalta salaman iskettyä ryhmän jäseneen.

Ne, jotka kuvittelevat paavin ja Britannin monarkin olevan Illuminatin väkeä, ovat täysin pihalla siitä, mikä historiallinen Illuminati oli. Se ei halunnut hallita maailmaa paaviuden ja kuninkuuden kautta – se halusi päinvastoin lakkauttaa kirkot, uskonnot, hallitukset, monarkiat ja muut vanhan maailman ilmiöt, ei ottaa niitä haltuunsa. Aiheesta kannattaa lukea Simon Coxin kirja Dan Brown -kumppani. Illuminati ilmeisesti inspiroi marxilaista liikettä, joka sai alkunsa seuraavalla vuosisadalla. Tietysti Internet on täynnä ihmisiä, jotka ilmeisen vakavissaan uskovat paavin ja kuningatar Elisabeth II:n olevan marxilaisia ja suunnittelevan kommunistista maailmanhallintoa. Jos joku näin haluaa uskoa, en kai voi sille sitten mitään. Aatehistoriasta vähänkään tietävä ei tosin ehkä lähtisi sellaista huutelemaan.

Ei ole mitään akateemisen historiantutkimuksen vahvistamaa todistetta siitä, että Illuminati olisi toiminut ennen vuotta 1776 tai vuoden 1785 jälkeen. Ei liioin ole evidenssiä siitä, että tämä järjestö olisi soluttautunut tiedon ja vallan verkostoihin ja ohjailisi nyt niiden kautta maailmaa kohti fasistista diktatuuria. Älyllisempi näkökulma on Michel Foucault’n analyysi, jonka mukaan tiedon ja vallan verkostot ovat rakentuneet yksittäisistä toimijoista riippumatta ja sitoneet sekä tavalliset ihmiset että vallanpitäjät itsensä toimimaan tietyillä tavoilla. Kukaan ei ole niin yli-ihminen, että pystyisi pitämään koko järjestelmää käsissään – pikemminkin järjestelmä on muodostunut itsenäiseksi voimaksi, joka omalla painollaan vetää ihmisiä merkittäviin asemiin hallinnossa, mediassa ja liike-elämässä.

En ole nähnyt minkäänlaista evidenssiä sen puolesta, että maailmaa hallitsisi yhtenäinen joukko. Pikemminkin vaikuttaa siltä, että valtaa pitävät poliittiset ja taloudelliset toimijat kilpailevat jatkuvasti toisiaan vastaan. Kuten muuan tuttavani joskus sanoi, nykyisessä järjestelmässä taistellaan siitä, kuka saa eniten kustua toisten muroihin. ”Valtaeliitti” on joukko keskenään kilpailevia – vaikkakin toisiaan myös yhteistyötä tekeviä – suuryrityksiä, pankkeja, hallituksia, viranomaiskoneistoja ja muita vastaavia toimijoita. Se ei ole mikään okkulttinen salaseura, joka on tuhansia vuosia valmistautunut johonkin Suureen Suunnitelmaan. Kuulostaahan se jännältä, mutta mitä syytä on uskoa sellaisen olemassaoloon? Täten asetun akateemisen historian- ja yhteiskuntatutkimuksen kannalle.

Ai niin… Olikos se niin, että Illuminati kontrolloi koko yliopistolaitosta ja on siksi pystynyt hävittämään todisteet olemassaolostaan ja vaikutusvallastaan? (Mistä se sitten tiedetään?) Tällaisia näkemyksiä esittävät ihmiset eivät todennäköisesti ole olleet päivääkään yliopistossa ja uskovat yliopisto-opetuksen olevan sitä, että luentosalin edessä Auktoriteetti kertoo faktat ulkoa osattaviksi sukupolvesta toiseen. Ei se ihan niin mene. Yliopistoissa opetetaan tekemään tutkimusta, käymään läpi lähdeaineistoja, arvioimaan evidenssiä. Onko se todella huonompi tapa selvittää asioiden oikeaa tilaa kuin katsoa YouTubesta jotain EXPOSED!!!!!!!!!!!!!-sanalla otsikoitua amatöörivideoa tai lukea jotain populaaria harrastelijan kirjoittamaa kirjaa, jossa ei parhaassa tapauksessa ole minkäänlaista lähdeluetteloa?

Pitääpä kysyä tästä olkani yli alati kyttäävältä David Mayer de Rothschildin agentilta, kun seuraavan kerran käyn läpi intiaaniheimon haastatteluista väsättyjä tutkimusraportteja. Sellainenhan on aina jokaisen tutkijan seurana valvomassa, että tutkija ei käytä omia aivojaan ja kirjoittaa vain eliitin propagandaa tutkimuksiinsa. 😉 Omia aivojaan pääsevät käyttämään vain ne Internetin ”heränneet”, jotka ovat valaistuneet luettuaan Salainen asiakirja No. 1:n ja katsottuaan David Icken esitelmän reptiliaanien maailmanherruussuunnitelmista. (Todettakoon, että Nibiru- ja reptiliaanitason juttuja en vaivaudu tässä edes käymään läpi. Jätän myös populaarit vaihtoehtohistoriat ancient astronauteineen ja Christ Conspiracyineen ehkä johonkin myöhempään asiaa käsittelevään kirjoitukseen.)

Entäpä sitten tämä paljon puhuttu New World Order eli NWO? NWO:n käsite on muutoin ihan hyvä, mutta sitä on aivan liikaa mystifioitu. Kun Gordon Brown tai Sauli Niinistö käyttävät julkisesti tuota sanaa, heräävät heti salaliittoteoreetikot vaatimaan vastauksia. ”Mitä hän oikein tarkoitti?!” Minäkin voin kertoa, mitä he tarkoittavat tuolla sanalla. New world order eli uusi maailmanjärjestys tarkoittaa sellaista geopoliittista ja maailmantaloudellista tilannetta, joka on olennaisesti erilainen kuin aiempi maailmanjärjestys. Kylmä sota oli uusi maailmanjärjestys verrattuna toisen maailmansodan aikaiseen tilanteeseen, Yhdysvaltain unilateralismi oli NWO verrattuna siihen tilanteeseen, ja SCO:n ja NATOn vastakkainasettelu nykyaikana on uusi maailmanjärjestys 1990-luvun tilanteeseen verrattuna.

Puheet fasistisen maailmanhallituksen luomisesta ovat aika pitkälle menevää spekulaatiota. Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja NATOn muodostama kokonaisuus epäilemättä haluaakin muodostaa uuden unilateraalisen maailmanjärjestyksen, joka palvelee yksityisen liikepankkijärjestelmän ja uusliberalististen korporaatioiden etuja. Ei se minustakaan hyvältä asialta kuulosta, mutta ei siinä mistään Illuminatin tuhatvuotisesta suunnitelmasta ole kysymys. Siinä on kyse pankkiirien ja suurliikemiesten ahneudesta ja poliittisten toimijoiden korruptoituneisuudesta ja vallanhalusta, ehkä myös ideaaleista sen suhteen, millaisen he haluavat maailman olevan. Ei ole kuitenkaan syytä pitää Illuminati-teoriaa oikeaksi todistettuna sillä, että joku poliitikko käyttää julkisesti puheessaan tätä käsitettä.

Vapaamuuraritko sitten?

Entäpä vapaamuurarit? Vapaamuurarit ovat olleet pitkään suosittu aihe salaliittoteorioiden maailmassa. Yksi merkittävimmistä alan kirjoittajista on edellä mainittu Karl Steinhauser. Olen jo aika nuorena lukenut pariinkin otteeseen hänen kirjansa EU – Huomispäivän super-Neuvostoliitto. Kirja näyttää olevan kovaa kamaa swedenborgilaisten keskuudessa – ainakin radikaaleimpien swedenborgilaisten. Kirjassa luetellaan historian tapahtumia, joista Steinhauser jostain syystä ei satu pitämään. Hän sitten toteaa vain jokaisen tapauksen kohdalla, että vapaamuurarit tekivät sen. Mitään todisteita ja lähdeaineistoa kirja ei esittele. Kirjan sanoma tuntuu siitä huolimatta uppoavan joihinkin ihmisiin. Syytä ihmettelen, sillä Steinhauser ei todellakaan anna lukijalle yhtäkään syytä uskoa siihen, mitä hän sanoo.

Brittiläisen Kolumbian ja Yukonin vapaamuurarilooši on koonnut verkkosivuilleen kiitettävän määrän vapaamuurarien vastaisia väitteitä debunkkauksineen. Suosittelen jokaista vapaamuurarivastaisista salaliittoteorioista kiinnostunutta ja vakuuttunutta käymään niitä läpi ja miettimään, että ovatkohan he kuitenkin haukkuneet väärää puuta. Sama koskee vielä ehkä aavistuksen verran hörhömpiä kertomuksia siitä, kuinka jesuiitat hallitsevat maailmaa. Jesuiitat? Todellakin. Kyseessä on kuitenkin todellisuudessa munkkien sääntökunta, joka ei tee mitään sen ihmeellisempää kuin munkit yleensäkään. Vapaamuurarien ohella myös ainakin juutalaiset ja roomalaiskatoliset toimijat ovat usein päätyneet pahiksen rooliin salaliittoteorioissa – jonkin yksittäisen ja yhtenäisen ryhmänhän maailmaa pitää hallita!

Miksi niin olisi? Onko planeetallamme jokin yli-ihmisten pieni joukko, joka on yksimielisyyden vallitessa tuhansien vuosien ajan rakentanut tietään kohti absoluuttista ja universaalia ylivaltaa ja pystyy kontrolloimaan jokseenkin kaikkea? Vai onko planeetallamme vain joukko eturyhmiä, jotka tappelevat keskenään siitä, kuka saa eniten rahaa ja valtaa haalittua käsiinsä? Minusta jälkimmäinen vaihtoehto on todennäköisempi. Jos siis haluat uppoutua salaliittoteorioiden ihmeelliseen maailmaan, muista kohtuullisuuden ja keskitien periaate: kaikki salaliittogenren sisällä ei ole aivotonta potaskaa mutta suuri osa siitä on.

* * *

Mainokset